• Danube Logistics Promotion Center
  • Dunajská vodná cesta

    informácie o plavebnej dráhe na Dunajskej vodnej ceste

  • Prístavy na Dunajskej vodnej ceste
  Čítať článok

Prístavy na Slovenskom území Dunaja

Informácie o kapacite, vybavenosti a funkcii dunajských prístavoch na slovenskom úseku vodnej cesty Dunaj - prístavy -Bratislava, Komárno a Štúrovo

  Čítať článok

Informácie o Dunajskej vodnej ceste

V tejto časti „Danube Logistic Information“ môžete nájsť užitočné informácie o Dunajskej vodnej ceste na jednom mieste.

  Čítať článok

Info Danube

Web stránka vznikla ako implementácia projektu Danube SKILLS, ktorý je financovaný Európskou Úniou z operačných programov (ERDF, IPA).